Yazar: FinCloud

Yönetim toplantılarındaki gizli sorun

Mühendisler başta olmak üzere, doktorlar, öğretmenler ve diğer meslek mensupları yüksek lisans ya da MBA yaparak bu açığı kapatmaktadır ve rakipleri arasında öne çıkmaya çalışmaktadır. Peki kaç seçilmiş kişi MBA ya da işletme yüksek lisansı yapma şansına sahip olabilir? En başta para sonra zaman ayırmanız gerekmektedir. İş hayatındaki kariyer basamaklarında yükselmek için MBA doğru bir yatırım olabilir ancak fayda/maliyet oranlamasına bakarsak son yıllarda giderek de düşmektedir.

Şimdi bir düşünelim, icra kurulu ya da yönetim kurulundasınız, müdür, tepe yöneticisi ya da bu konumlar için adaysınız, ancak mühendis kökenli biri olarak toplantıda konuşulan finansal terminolojileri tam olarak nedir, doğal olarak bilmiyorsunuz. EBIT, EBITDA, Gross Margin, NPV, IRR, ROI, birim maliyet, saatlik maliyet ve daha pek çok finansal rasyo/kelime… Yetmedi gelir tablosu, bilanço ve nakit akışı gibi finansal raporları okuduğunuzda anlamanız, ve işinizle bağlantı kurmanız gerekiyor. Bunları anlıyor gibi yapmak sizi bir yere kadar kurtarır. Şu bir gerçek ki; şirketler, bankalar vb. kurumlar finansal rasyolarını maksimize etmek amacıyla kurulmuştur. Sadece dernekler kar amacı gütmez ve konumuzun dışındadır.

Sizin işinizde iyi bir mühendis olmanız, aylık sonuç gözden geçirme toplantısında yeterli olmayacaktır. Toplantıya aktif katılım göstermek için, sonuçları yani mali tabloları okumak ve anlamak hayati önem taşımaktadır. İşte böylesine olumsuz bir tablo ile karşılaşmaktansa, bugünden geç olmadan, hangi konumda ya da meslekten olursanız olun finansal okuryazar olmak için hemen harekete geçin.

Yeni nesil öğrenme araçları ile finans artık daha kolay

Kabul ediyoruz ki, muhasebe, finans, mali tablolar, rasyolar, rakamlar başta çok da içimizi açmıyor. Belki zor geliyor, belki de ilgimizi çekmiyor. Hele geleneksel klasik eğitim metodları ile finansı öğrenmek ve sevmek hiç de mümkün hale gelmiyor.

Burada çözüm yeni harmanlanmış eğitim modelidir. Bu modelde klasik eğitim yine var ancak simülasyon oyunları ile desteklenerek öğrendiklerinizi pekiştirmek ve “anlık” olarak uygulama olanağına sahip olmaktasınız. Üstelik bu finansal simülasyon oyunlarına bir de “oyunlaştırma” teknikleri de eklenmişse finans dersleri gerçekten eğlenceli bir hale gelmektedir. Üstelik oyunda bir şirketi yönetirken büyük resmi görerek sanal da olsa yönetme deneyimini elde etmektesiniz. Zira “büyük resmi görmek” kurumlarda maalesef birkaç kişiye nasip olmaktadır. Üstelik sanal simülasyon oyunları ile yapacağınız hataların riski de sıfırdır. Oysa gerçek iş hayatında yapacağınız hatanın maliyeti yüksek olabilir. Nasıl ki pilotlar gerçek bir uçağı kullanmadan önce önce simülasyon testlerini geçiyor ve sonra göreve başlıyorsa ve nasıl ki doktorlar kadavra/denek üzerinde çalışmalar yaparak gerçek hasta üzerindeki hatalarını azaltıyorlarsa, yönetici ve yönetici adayları da “finansal simülasyon oyunları” ile çalıştığı kurumlarda minimum hata yaparak hem çalıştığı kuruma büyük katkılar sağlıyor hem de çok iyi bir performans sergileyerek diğerlerinden ayrışma fırsatını elde etmektedir.

Simülasyon ile Yatırım Becerilerini Geliştirmek

Ekonomik belirsizliğin günden güne artmaya başladığı ekonomik düzen içerisinde eğitimli olmak kadar tecrübeli olmak da önem arz ediyor. Piyasada beliren risklere karşı alınması gereken pozisyonlar ve varlıkların doğru yatırım kanallarında değerlendirilmesini sağlayacak adımlar yönetim becerisini zorunlu kılıyor.

Nakit > Kar

Finans mühendisliğinin son icadı serbest nakit akışı (SNA), kurumsal şirketlerde önemli bir gösterge olma yolunda hızla ilerlemektedir. Özetle; serbest nakit akışı, operasyonel faaliyetlerinizden elde etmiş olduğunuz nakit girişi ile yatırımlarınızdan dolayı katlandığınız nakit çıkışı arasındaki farkı ifade eder. Bu fark, olumlu yönde ise şirketinizi doğru yönettiğinizi, kârdan ziyade gerçekten para kazandığınızı söyleyebiliriz. Serbest nakit akışının önemli olmasının bir diğer nedeni de bir şirketin hissedar değerini artıracak fırsatlar aramasına olanak sağlamasıdır. Büyümek ve kâr elde etmek şirketler için öncelikli hedeflerdir ancak nakit akışı yönetimi de bir o kadar önemlidir. Burada işin sırrı, sürdürülebilirlik adına dengeli bir büyüme stratejisi ortaya koyabilmektir.

Bütçe yönetimini ne kadar iyi biliyorsun?

İşletme, kurumlar için finansın doğru yönetimi elzemdir. Para sirkülasyonu açısından büyük kurumların bütçe yönetimi konusunda daha dikkatli olmaları uzmanlaşma seviyeleriyle doğrudan ilişkilidir. Mali tabloların bozulmaması ve finans krizlerinin yaşanmaması adına bütçe yönetimini üstelenecek kişi/kişilerin önceden gerekli eğitim disiplininden geçmeleri ve uygulamaları bütçe yönetimi simülasyonlarıyla kendilerini sınamaları eksikliklerin görülmesi açısından değerlidir.

Bütçe yönetimine hazır mısın?

Bu kapsamda katılımcılarımız için en iyi bütçe yönetim simülasyonunu hazırladık. Rekabet oranı yüksek bir sektörde varlığını sürdüren işletmenin bütçesini yönetmek için simülasyon paketini satın alabilirsiniz. Dinamik yapıda tasarlanan simülasyonda hedeflenilen; bütçe planlaması doğrultusunda kaynakların verimli şekilde kullanımı ve herhangi bir kriz anında yaşanan sapmalar karşısında çözüm üretebilme yeteneklerinin geliştirilmesidir.