Danışmanlık

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Uluslararası sermayeli şirketler, KOBİ ya da büyük ölçekli firmalar, Start-Up’lar, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde “kazanan organizasyon” olabilmeniz için tüm bilgi ve birikimimizi hizmetinize sunuyoruz. Hedefimiz, birlikte çalışarak şirketinizi daha ileri taşımak, pazardaki konumunuzu güçlendirmek, yetkin ve mutlu çalışanlar ile birlikte daha çok satış ile daha çok kar elde etmek ve sürdürebilirlik için piyasada saygı duyulan bir kurum olmanızı sağlamaktır. Bu hedeflere ulaşmak adına verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimizden bazı başlıklar:

Stratejik Yönetim Danışmanlığı
 • Kurumsal Check-Up Hizmetleri
 • Kurumsallaşma Yolculuğu el kitabının hazırlanması
 • Kurumsallaşma için gerekli tüm iş süreçlerinin oluşturulması/güncellenmesi
 • SWOT Analizi
 • Yönetim kadrosu yetkinlik analizlerinin yapılması
 • Kurum kültürünün oluşturulması/güncellenmesi
 • Değişim ve Bağlılık yönetimi
 • Büyüme stratejilerinin oluştulması
 • Tüm bölümlerin dahil olduğu Stratejik Yönetim yol haritasının belirlenmesi
 • Teknoloji ile harmanlanmış yeni iş süreçlerin oluşturulması
 • Optimum maliyetle Teknoloji ve Bilgi Sistemlerinin alt yapılarının modernleştirilmesi
 • Kurumunuza uygun anahtar performans göstergelerinin (Balanced Score Card) departman ve şirket bazlı oluşturulması
 • Tüm paydaşlar ile ilişki yönetimi
Şirketler için M&A (Birleşme & Satınalma) Danışmanlığı
 • Şirketler için stratejik yol haritasının oluşturulması
 • Şirketler için yatırımcı sunumlarının hazırlanması (Tek sayfa & detaylı)
 • M&A’de kullanılmak üzere yatırımcı el kitapçığının hazırlanması
 • Şirket değerlemesinde kullanılacak finansal projeksiyonların hazırlanması

Finansal Yönetim Danışmanlığı

Şirketlerin çoğu satış ya da kar odaklı bir yönetim ile Finansal Yönetimin bütünsel yaklaşımını göz ardı etmektedir. Finans tabanlı karar alma ile şirket hedeflerine ulaşmak ve sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamak mümkün olabilir. Çoğu zaman yanlış ya da eksik performans göstergeleri nedeniyle şirket kan kaybeder ancak yoğun iş temposundan dolayı farkına varılmaz. Uluslararası standartlarda uzman finans yöneticisi bakış açısı ile mali işler yapıları gözden geçirilerek optimum çözümler öneriyoruz.

Finansal Yönetim Başlıkları ise:

 • Temel mali raporlama sistemlerinin oluşturulması, varsa eksikliklerin giderilmesi

 • Mali işler için temel performans göstergelerinin (BSC) oluşturulması

 • Finansman (Hazine) Yönetimi

 • İşletme Sermayesi Yönetimi

 • Bütçe ve  Kontrol Sistemlerinin oluşturulması/güncellenmesi

 • UFRS Raporlama sistemlerinin oluşturulması

 • Proje bazlı karlılık analizleri

 • Nakit akışı ve nakit tahmini gibi özellik arz eden raporların oluşturulması

 • Finans piyasası ile ilişkilerin düzenlenmesi

 • İç Kontrol (SOX) ve Risk Yönetimi (ISO 31000) sistemlerinin kurulması

Seçme ve Yerleştirme

Kurumlar, finans departmanları çalışanlarını genelde online ilan veya danışmanlık firmaları aracılığıyla istihdam ederler. Ancak mali işler, yetkin olmayan birilerine emanet edilemeyecek kadar hassas ve önemli bir birimdir. Şirketlerin çoğunda uzman finans yöneticisi olmadığı gibi olan şirketlerde de finans yöneticisi çok yoğun olduğundan bu önemli konuya gereken zamanı  ayıramaz. Danışmanlık firmalarında ise genelde, söz konusu hizmetler mali işler konularına uzak olan işe alım uzmanları tarafından verilmektedir. Oysa işe yanlış kişiyi istihdam etmenin şirkete maliyeti çok yüksek olmakla birlikte hassas bilgi ve belge barındıran finans-muhasebe departmanında sık yaşanan değişiklikler ayrı bir risk oluştururlar.

Seçme ve işe yerleştirme sürecinde teknoloji ile finansal yönetim uzmanlığını birleştiren FinCloud, iş simülasyonları ile uzman finans yöneticiliği yapmış işinde uzman ve tecrübeli mali işler yöneticileri aracılığıyla en iyi hizmeti nokta atışı ile vermektedir. Üstelik işe aldıktan sonra işe alınan finans uzmanı ya da yöneticisinin organizasyona uyum sağlaması ve beklenen performansı ortaya koyabilmesi için ilk 6 ay izlenmekte ve destek verilmektedir.